Happycities

HAPPYCITIES PinkGorillas taldeak Eutokian sortutako proiektua bat da. Bertan ekintza eta ikerketaren bidez hiria eta zoriontasuna kontzeptuak lotu eta lantzen dira.

WE ARE PINK GORILLAS

Egunerokotasun zoriontsu eta zirraragarriago bat sortzeko lan egiten dugu, pertsonak ispiratu eta gure inguruan gizarte berrikuntza eragingo duten
esperientziak sortuz.

Bizitzan jarrera baikorra eta sortzailea partekatzen duen disziplina anitzeko
talde bat gara. Sormena, berrikuntza soziala, ikus entzuneko komunikazioa, arkitektura, osasuna, psikologia eta adierazpen sortzailean adituak.

Eguneroko ohiturak desegin eta egunerokotasuna aldatzen duten estimulo berriak
bilatzen ditugu, gure sormena inspiratu eta potentziatzeko “sorpresak” sortuz. Honen bitartez norberaren bereizgarria den balioa atera eta garatzen dugu.

Sormen soziala lantzeko adin ezberdinetako pertsonen artean loturak sortzen
ditugu, pertsona, espazio, esperientzia eta zerbitzu ezberdinen elkarrekintzarekin sormen dinamikak eraginez.

ZORIONTASUNA-BERRIKUNTZA SOZIALA

Egun bakoitza abentura berri bat bezala hartzen dugu. Norberaren ezagutza landu eta nahi dugun egoera eta lekura iristeko beharrezkoak diren bide bereizgarriak bilatzen ditugu.

Berrikuntzak ingurunearekiko begirada sortzaile bat eskatzen du, esperientzia,
jakinduria eta intuizioaren arteko konexio berezi bat.  Arazoak ezagutu eta hauei aurre egiteko jarrera ireki eta positibo bat lantzen dugu, hauek bideratu eta eraldatuz.

Harreman eta esperientzia sozialei balio berezi bat ematen dieten pertsonengan
sinergia sortzaileak eragin nahi ditugu, bizi esperientzia osasungarri bat sortzeko bidea dela uste baitugu. Bide hauek jarraituz egoera atseginetara iritsi nahi dugu, zoriontasun indibiduala eta kolektiboa landuz.

********************************************

HAPPYCITIES es un proyecto de investigación y acción desarrollado por PinkGorillas en Eutokia.

WE ARE PINK GORILLAS. Ideamos y actuamos para un día a día más emocionante y felíz que inspire a las personas a crear experiencias de mejora e innovación social en nuestro entorno.

Somos un equipo interdisciplinar que compartimos una actitud positiva y creativa ante la vida. Expertos en creatividad, innovación social, comunicación audiovisual, arquitectura, salud, psicologia y expresión corporal.

Desmontamos costumbres y rutinas explorando nuevos estímulos que alteren lo cotidiano para encontrar “sorpresas” que inspiren y potencien nuestra creatividad para expresar nuestro valor diferencial y ponerlo en contacto con  el desarrollo de la vida social.

Trabajamos la creatividad social con diferentes segmentos de edad para producir explosiones creativas en la interactuación entre las personas y los espacios, experiencias y servicios.

FELICIDAD-INNOVACIÓN SOCIAL

Entendemos el día a día como una aventura que cada día empieza de nuevo. Las relaciones interpersonales como pasos hacia caminos singulares que individual y colectivamente llevan a lugares y estados deseados.

La innovación requiere atención creativa hacia el entorno, conexiones singulares entre la experiencia, el conocimiento y la intuición, una actitud abierta y positiva para entender y afrontar obstáculos y llevarlos a lugares donde podemos hacer nuevas formulaciones para nuevos resultados.

Buscamos inspirar procesos de creación para producir sinergias creativas entre personas que quieran dar un valor diferencial a las relaciones y experiencias sociales porque creemos que es una de las vias para crear experiencias vitales saludables que nos lleven a estados de disfrute y placer acercándonos cada vez más a nuestra felicidad interna y colectiva.

Anuncios